Camera man

1999 Szilárd Borbély: Camera-man set & costume design / Debrecen / Csokonai Theatre / Directed by: István Pinczés

1999 Szilárd Borbély: Camera-man
set & costume design
Debrecen, Csokonai Theatre
Directed by: István Pinczés